หน้าแรก
โปรแกรมร้านทอง
โปรแกรมโรงแรม และห้องพักรายเดือน
โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ อบจ.
โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Indy 2900฿
ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และโปรโมท
Application Server
ข้อมูลสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม
ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนทดลองใช้โปรแกรม

Feed News

Internet Data Center
Payment Online by Paypal
SSL Secure Verify
 
  โปรแกรมบริหารร้านทอง TS GOLD V2015
 

Features มีอะไรบ้าง? | ฐานข้อมูลและความปลอดภัย? | ตัวอย่างหน้าจอ
คลิก ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี 30 วัน

   โปรแกรมบริหารธุรกิจโรงแรมหรือห้องเช่ารายวันแบบเช่ารายเดือน แต่ Features ครบทุกส่วนของธุรกิจห้องพักรายวัน หมดกังวลเรื่องจ่ายน้อย จำกัดโน่น นั่น นี่ เราให้ท่านได้ใช้งานเต็มที่ ครบทุก Function และไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน รับประกันเกินเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน และหากต้องการซื้อ License ไปใช้ที่ร้านสามารถนำข้อมูลโอนถ่ายไปใช้งานได้เลยอย่างง่ายดาย โปรแกรมจัดการห้องพัก สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการห้องพัก แบบรายวันและรายเดือนมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดการข้อมูลผู้เช่า และรายรับ รายจ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และที่สำคัญผู้บริหารสามารถดูข้อมูลรายงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา REAL-TIME จากทั่วโลก ผ่านการใช้งานมาแล้วมากกว่า 2 ปี และมีผู้ใช้ไปแล้ว เฉพาะโรงแรม หอพักในเชียงใหม่เนื่องจากก่อนหน้าขายเฉพาะในเชียงใหม่ จัดการห้องสูงสุดที่เดียว 400 กว่าห้อง รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
Full Option Feature Version

 • สามารถแยกระบบร้านอาหารไปใช้เฉพาะร้านอาหารได้เลย สั่งอาหาร เครื่องดื่มแยกเฉพาะร้านอาหาร ออกบิลใบเสร็จ หรือโพสค่าอาหารเครื่องดื่มในห้อง
 • สามารถแยกระบบงานแม่บ้าน โดยแม่บ้านสามารถใช้ Tablet หรือ Smart Phone ในการจัดการแจ้งสถานะการทำความสะอาดห้องพัก หรือ โพสรายการมินิบาร์ในห้องพักได้เลย จะแสดงรายการทั้งหมดหน้าเค้าเตอร์บริการทันที
 • ระบบจัดการออกใบกำกับภาษี ตามรูปแบบมาตรฐาน
 • ระบบสมาชิกสามารถกำหนดราคาสมาชิกและส่วนลดได้
 • ข้อมูล Roomfore cast สถานะการขายห้องพักทั้งหมดรายปี เพื่อใช้ในการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • ข้อมูล Guest Trail Balance ดูข้อมูลทางการเงินแบบ Real-Time ยอดรับเงิน และยอดค้างจ่ายของลูกค้าทั้งหมด
 • ระบบ Lock เงินมัดจำค่ากุญแจ ไม่คืนเงิน Check-Out ออกไม่ได้

  Features คุณสมบัติโปรแกรม
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแต่ละส่วนได้
 • มีระบบจัดเก็บ Logfile ของผู้ใช้งานแต่ละ User เข้าใช้งานกี่โมง ไปทำงานส่วนไหนบ้างในโปรแกรม เสมือนกล้องวงจรปิดภายใน
 • เพิ่มข้อมูลห้องพักได้ตลอดเวลา
 • สามารถกำหนดประเภทห้องพัก ราคา และช่วงเวลาได้ ตามความต้องการตลอดเวลา เช่น ประเภทราคา Contract Rate, Internet Rate ตามช่วงเวลา Low Season, High Season เป็นต้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 • หน้าจอเดียวดูได้สถานะรายละเอียดดั้งทั้งหมด ทั้งคนพัก ค่าห้อง สถานะทำความสะอาด ยอดค้าง เป็นต้น
 • สามารถเรียกดูข้อมูลสถานะห้องพักล่วงหน้าของสถานะการจอง ห้องว่าง ในแต่ละเดือนได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการแจ้งสถานะห้องพักแก้ลูกค้าก่อนทำการจอง กรณีลูกค้าจองล่วงหน้า เช่น ลูกค้าจะทำการจองล่วงหน้า 14-16 มีนาคม พนักงานสามารถแจ้งสถานะห้องแก่ลูกค้าได้เลย ว่าห้องในวันที่ดังกล่าว มีห้องประเภทไหนว่างบ้าง ทั้งเดือน มีกี่ห้องที่ว่าง ห้องประเภทไหน วันใดบ้าง
 • ระบบจองห้องพัก สามารถจองแบบครั้งเดียวมากกว่า 1 ห้อง และ 1 ประเภท และระบุห้องพัก เช่น จอง Superior 1 ห้อง 101, Deluxe 1 ห้อง 201 โปรแกรมจะทำการสร้างใบจองให้โดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์ใบจองได้เลย พร้อมรายงานข้อมูลการจอง
 • สามารถรับชำระเงินมัดจำการจอง เมื่อ Check-out โปรแกรมจะนำไปหักยอดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ
 • สามารถนับมัดจำค่ากุญแจ ออกใบสำคัญรับจ่าย ได้
 • สามารถดูรายงานการจองย้อนหลังตามช่วงเวลา หรือตามชื่อลูกค้าได้
 • รูปแบบการแสดงสถานะห้องพัก โปรแกรมแสดงสถานะห้องพักรายวันปัจจุบัน เป็นรูปแบบสีซึ่งสังเกตได้ง่าย
 • ระบบ Check-in และ Check-Out เมื่อมีการจองห้องพักก่อนล่วงหน้า และวันที่จองตรงกับวันปัจจุบัน โปรแกรมจะแสดงสถานะห้อง จองให้โดยอัตโนมัติ สามารถทำการ Check-in ได้เลย
 • สามารถพิมพ์เอกสาร Guest’s Information สำหรับให้ลูกค้าลงทะเบียนประวัติก่อนเข้าพักได้
 • สามารถ Check-in เข้าพักได้เลย จากพนักงานหน้า Front กรณีไม่ได้จองห้องพักล่วงหน้า
 • สามารถ Check-in ห้องพักแบบกลุ่มได้ มากกว่า 1 ห้อง
 • สามารถเรียกเก็บเงิน ก่อนเข้าพัก หรือ วันที่ลูกค้า Check-out ได้ทั้ง 2 ระแบบ
 • สามารถปรับเปลี่ยนราคาห้องพักหน้าบิลได้เลย กรณีมีการต่อรองราคาหลังจาก Check-in แล้ว
 • สามารถควบคุมระบบสต๊อกสินค้าได้ เช่น กรณีขายเครื่องดื่ม โปรแกรมสามารถตัดสต๊อกสินค้าได้แบบ Real-Time พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถขาย อาหารเครื่องดื่มได้ทั้งหน้า Lobby, Minibar และตามห้องพักที่ลูกค้าสั่ง พร้อมออกใบเสร็จ
 • การคำนวณราคาห้องพัก โปรแกรมคำนวณตามจำนวนคืนที่พักจริง ถึงแม้จะกำหนดวัน Check-out ล่วงหน้า และคำนวณตามจำนวนคืนที่จองได้ทั้ง 2 แบบ
 • สามารถเพิ่มเตียงเสริมได้ตลอดเวลา เช่น กรณีลูกค้าพัก 3 คืน แต่ต้องการเตียงเสริมในคืนที่ 2 สามารถเพิ่ม หรือ ลบได้ตามความต้องการ
 • สามารถพิมพ์ใบ Folio สรุปค่าที่ห้อง อาหารเครื่องดื่ม แก่ลูกค้าก่อน Check-out หรือหลัง Check-Out ได้ และสามารถพิมพ์ Folio แบบแยกค่าที่พัก หรือ รวมอาหารเครื่องดื่ม กับค่าห้องพักเป็นรายการเดียวกันได้
 • สามารถย้ายห้องพักได้ในระหว่างพักได้
 • สามารถกรอกราคา ส่วนลด รายละเอียดการชำระเงินได้ระหว่าง Check-Out
 • มีระบบ Alert แจ้งเตือน กรณี ลูกค้าค้างชำระเงินค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
 • สามารพิมพ์ใบสรุปยอดรายได้ หรือ ปิดกะทำงาน (CLose day) ของพนักงานแต่ละคนหรือทั้งหมด ได้
 • สามารถบันทึกรายรับ รายจ่าย อย่างย่อได้ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับกิจการได้ พร้อมออกใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย สามารถนำไปเชื่อมกับระบบบัญชีมาตรฐานได้
 • ออกรายงานสรุปสถานะห้องพักรายวัน Guest in house, Arrival, Departure ได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 • สามารถพิมพ์รายงานสำหรับแม่บ้าน หรือ ห้องอาหาร เพื่อเตรียมอาหารเช้าให้กับลูกค้าได้
 • ออกรายงานใบเสร็จรับเงินค่าห้องพัก และค่าอาหารเครื่องดื่มตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ตลอดเวลา
 • ออกรายงานราย-รายจ่าย ของกิจการได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการตลอดเวลา
 • สามารถแจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้เลยผ่านโปรแกรม
 • มีระบบออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เป็น Features พิเศษ ที่มาพร้อมกับโปรแกรมสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบย้อนหลังได้ และแก้ไขชื่อที่อยู่ลูกค้าได้ตามต้องการ ***Feature นี้แยกต่างหาก หากต้องการใช้ต้องแจ้งอีกครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม****

 

   
   
 
-- Our Customers --
Trademarks | Privacy Policy | Site Map | Contact Us

Copyright © 2015-2016 by
Ts Biz Software Co., Ltd. (บจก. ทีเอส บิส ซอฟต์แวร์)
ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง ที่ 4174 TE:Telecommunication Sector
63/1 ม. 15 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Tel:+66 89 8528438, +66 53 011867 Email: tsbiz@hotmail.co.th, webmaster@thai2biz.net