หน้าแรก
โปรแกรมร้านทอง
โปรแกรมโรงแรม และห้องพักรายเดือน
โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ อบจ.
โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Indy 2900฿
ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และโปรโมท
Application Server
ข้อมูลสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม
ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนทดลองใช้โปรแกรม

Feed News

Internet Data Center
Payment Online by Paypal
SSL Secure Verify
 
  โปรแกรมบริหารร้านทอง TS GOLD V2015
 

Features มีอะไรบ้าง? | ตัวอย่างหน้าจอ
คลิก ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี 30 วัน


หน้าจอแสดงสถานะห้องพักรายวัน

หน้าจอแสดงรายงานสถานะห้องพักล่วงหน้า รายวัน เดือน

แสดงรายงานสถานะผู้พักในโรงแรม

แสดงรายงานเงินสดรายวัน

   
   
 
-- Our Customers --
Trademarks | Privacy Policy | Site Map | Contact Us

Copyright © 2015-2016 by
Ts Biz Software Co., Ltd. (บจก. ทีเอส บิส ซอฟต์แวร์)
ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง ที่ 4174 TE:Telecommunication Sector
63/1 ม. 15 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Tel:+66 89 8528438, +66 53 011867 Email: tsbiz@hotmail.co.th, webmaster@thai2biz.net