หน้าแรก
โปรแกรมร้านทอง
โปรแกรมโรงแรม และห้องพักรายเดือน
โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ อบจ.
โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Indy 2900฿
ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และโปรโมท
Application Server
ข้อมูลสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม
ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนทดลองใช้โปรแกรม

Feed News

Internet Data Center
Payment Online by Paypal
SSL Secure Verify
 
  โปรแกรมบริหารร้านทอง TS GOLD V2015
 

อัตราค่าบริการ? | Features มีอะไรบ้าง? | ฐานข้อมูลและความปลอดภัย? | นำข้อมูลออนไลน์มาใช้ที่ร้านได้ไหม ??| ตัวอย่างหน้าจอ
คลิก ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี 30 วัน

   โปรแกรมบริหารธุรกิจร้านทองแบบเช่ารายเดือน แต่ Features ครบทุกส่วนของธุรกิจร้านทอง หมดกังวลเรื่องจ่ายน้อย จำกัดโน่น นั่น นี่ เราให้ท่านได้ใช้งานเต็มที่ ครบทุก Function และไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน รับประกันเกินเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน สามารถควบคุมระบบสาขาได้, ระบบงานซื้อ-ขาย, จำนำ, บัญชี เป็นต้น และหากต้องการซื้อ License ไปใช้ที่ร้านสามารถนำข้อมูลโอนถ่ายไปใช้งานได้เลยอย่างง่ายดาย ใช้งานไปแล้วกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศ รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

Features คุณสมบัติโปรแกรม

 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแต่ละส่วนได้
 • มีระบบจัดเก็บ Logfile ของผู้ใช้งานแต่ละ User เข้าใช้งานกี่โมง ไปทำงานส่วนไหนบ้างในโปรแกรม เสมือนกล้องวงจรปิดภายใน

ระบบ Stock ทองคำ

 • แสดงสต๊อกสินค้าแยกประเภททองเก่า ทองใหม่ ทองรับจำนำ
 • แสดงจำนวนทองคำทั้งหมดที่มีอยู่ ว่าแต่ละรายการคงเหลือเท่าไหร่ เช่น สร้อยคอ 2 บาท คงเหลือ 10 เส้น
 • แสดงราคาเฉลี่ยต่อ/บาท ของทองคำประเภทเดียวกัน น้ำหักเดียวกัน และทองคำแต่ละ Barcode
 • แสดงมูลค่ารวมของทองคำทั้งหมด แบบแยก %ทอง เช่น ทอง 99.9% น้ำหนักรวม 1520 กรัม มูลค่ารวม ......บาท
 • สามารถแก้ไข จำนวนยอดคงเหลือสินค้าได้ ตามสิทธิ์ของผู้ใช้
 • สามารถแบ่งแยกทองตามผู้ผลิตได้ เช่น โรงงาน A, โรงงาน B แต่โปรแกรมจะรวมยอดรวมของทองประเภทนั้น ๆ
 • สามารถแก้ไข ค่าแรง ของทองแต่ละ Barcode ได้ตลอดเวลา
 • รายงานสต๊อกสินค้าแบบ Real-Time
 • สามารถบันทึกปิดยอดสต๊อกรายวัน
 • รายงานสต๊อกสินค้าย้อนหลัง ของแต่ละสาขา หรือทั้งหมด

ระบบงานขายทอง ด้วย Barcode
  
เป็นการขายทองคำ สินค้าภายในร้าน ด้วย Barcode ไม่ว่าจะเป็นทองเค นาฬิกา แหวนเพชร สามารถนำมาใช้กับระบบได้ทั้งหมด ที่สะดวกไปกว่านั้นเรื่องของราคาทองคำ สามารถกำหนดได้จาก สำนักงานใหญ่ กำหนดราคาซื้อ-ขาย/บาท ได้เลย เมื่อมีการขายเกิดขึ้นระบบจะนำราคาไปคำนวณ หรือ Block ไม่ให้ซื้อทองคำเกินราคาที่กำหนด

 • สามารถกำหนดราคาขายทอง/บาท ของแต่ละวันได้ พร้อมดูราคาทองย้อนหลัง
 • สามารถกำหนดลักษณะการขายทองได้ เช่น ขายแบบชิ้น และน้ำหนัก
 • ขายทองด้วย Barcode สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ต ได้เลย
 • สามารถคีย์ราคาขายได้เลยหน้าบิล หรือใช้ราคาขายอัตโนมัติ ได้ทั้ง 2 แบบ
 • การขายสินค้าแต่ละครั้ง สามารถคีย์ส่วนลด แบบรายชิ้น หรือรวมทั้งบิลได้
 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้า ตามมาตรฐานทางบัญชี ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องลงบัญชีซ้ำซ้อน
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้
 • ดูรายงานย้อนหลังการขาย แบบรายวัน สัปดาห์ เดือน ปี
 • ตัดสต๊อกสินค้าแบบ Real-Time ผู้ใช้อยู่ที่ไหนสามารถดูจำนวนคงเหลือสต๊อกได้เลย
 • เบิกทองเก่าไปแลกทองใหม่

ระบบงานซื้อทอง ด้วย Barcode
  
เป็นการซื้อทองคำด้วยระบบ Barcode สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ตได้เลย เมื่อทำการซื้อทองเก่าไม่ว่าจะ 70% 90% 94-96.5% โปรแกรมจะทำการโอนทองเหล่านั้นไปยังสต๊อกทองคำของแต่ละประเภทโดยทันที และการคำนวณราคาซื้อโปรแกรมจะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

 • สามารถซื้อทองหลากหลายประเภท
 • สามารถกำหนดราคาซื้อทองเข้า/บาท ได้
 • มีระบบแจ้ง และ Lock เมื่อซื้อทองคำเกินราคาที่กำหนด
 • โอนทองคำไปยังสต๊อกของประเภททองนั้น ๆ แบบ Real-Time
 • สามารถนำทองแลกเปลี่ยนจากโรงงาน เข้าสต๊อกได้ พร้อม Update
 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการซื้อสินค้า ตามมาตรฐานทางบัญชี ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องลงบัญชีซ้ำซ้อน
 • พิมพ์ใบสำคัญจ่ายเงินได้
 • รายงานการขายสินค้า รายวัน เดือน ปี

ระบบงานจำนำทอง ด้วย Barcode
  
เป็นการรับจำนำ ต่อดอก ไถ่ถอน ตัดหลุดจำนำ ด้วยระบบ Barcode สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ตได้เลย สะดวกละง่ายต่อการค้นหา หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ของใบรับจำนำทอง ดังนี้

 • บันทึกข้อมูลรับจำนำ พร้อมรูปภาพสินค้าได้ด้วยตัวเอง
 • พิมพ์ใบรับจำนำทอง
 • กำหนดการคำนวณดอกเบี้ยรับจำนำแบบขั้นบันได เช่น ต่ำกว่า 15 วัน 1% เกิน 15 วัน 1.5% เป็นต้น
 • กำหนดระยะเวลาจำนำได้ของใบรับจำนำแต่ละใบ
 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดจำนำ
 • บันทึกข้อมูล ตัดทองหลุดจำนำ ไถ่ถอน ต่อดอกเบี้ย เพิ่มต้น เพียงคลิกเดียว สะดวก ง่ายต่อผู้ใช้งาน
 • บันทึกบัญชีอัตโนมัติเมื่อมีการรับจำนำ ต่อดอกเบี้ย เพิ่มต้น ลดต้น ไถ่ถอน ตัดหลุดจำนำ ตามมาตรฐานทางบัญชี
 • พิมพ์ใบสำคัญรับ-จ่าย ได้
 • แสดงข้อมูลการชำระเงิน ต่อดอกเบี้ย เพิ่มต้น และอื่น ๆ ของใบจำนำแต่ละใบ
 • กำหนดเงื่อนไขการรับจำนำได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา
 • รายงานสต๊อกทองคำรับจำนำ
 • รายงานการรับจำนำ รายวัน เดือน ปี ตลอดเวลา

หน้าที่ <1 | 2 >

   
   
 
-- Our Customers --
Trademarks | Privacy Policy | Site Map | Contact Us

Copyright © 2015-2016 by
Ts Biz Software Co., Ltd. (บจก. ทีเอส บิส ซอฟต์แวร์)
ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง ที่ 4174 TE:Telecommunication Sector
63/1 ม. 15 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Tel:+66 89 8528438, +66 53 011867 Email: tsbiz@hotmail.co.th, webmaster@thai2biz.net